Zaczarowany Ogród

 
 

Zaczarowany Ogród współpracuje z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin - od ciężkich prac ziemnych z użyciem sprzętu technicznego po specjalistyczne cięcia sanitarne drzew. W każdym przypadku są to firmy kierowane przez osoby dysponujące kwalifikacjami potwierdzonymi państwowymi dokumentami.

Nasza współpraca z wykonawcami ogranicza się do wskazania inwestorowi firmy bądź firm i pomoc w negocjowaniu dogodnych terminów. Kwestie wynagrodzenia pozostają w gestii inwestora. Polecając wykonawców kierujemy się dwoma podstawowymi zasadami:

  1. 1. nie jesteśmy z wykonawcami w żaden sposób związni kapitałowo;

  2. 2. o wyborze wykonawcy decyduje inwestor, więc Zaczarowany Ogród nie pobiera prowizji za pośrednictwo ani żadnej innej formy wynagrodzenia od wykonawcy. 

Jedyne pieniądze, które na etapie wykonania zarabiamy - mogą pochodzić z nadzoru wykonywanego w imieniu i na rzecz inwestora.

 

Współpraca z wykonawcami

POLECANE FIRMY (wkrótce)

Do realizacji projektów wskazujemy najlepszy materiał szkółkarski