Zaczarowany Ogród

 
 

Od inwentaryzacji przez gospodarkę drzewostanem i koncepcję rewaloryzacji do kompleksowego projektu wykonawczego rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego. Zaczarowany Ogród może przygotować każdy z tych dokumentów lub całościowe opracowanie.

Przygotowywane przez firmę materiały są nie tylko zgodne z wymogami konserwatorskimi ale stanowią też wartościowy dokument dla właściciela obiektu: zawierają w sobie opracowanie dotyczące historii założenia, analizę kompozycyjną, projekty małej architektury, detali, nawierzchni ścieżek i podjazdów. Wszystko, co pozwoli przywrócić park do dawnej świetności by świadczył o pozycji właściciela.

„Zaczarowany ogród”  z równym pietyzmem opracowuje projekty rewaloryzacji  parków publicznych i zieleni miejskiej.

Przygotowujemy też projekty nowych dużych ogrodów i parków,  zieleni publicznej, zagospodarowania tarasów czy zieleni we wnętrzach komercyjnych.

Unikalna oferta firmy Zaczarowany Ogród to połączenie architektury krajobrazu z dogłębną wiedzą o roślinach, wyniesioną ze studiów ogrodniczych. Właścicielka firmy jest Inspektorem Nadzoru Terenów Zielonych i absolwentką SGGW: Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu a także Podyplomowego Studium Rewaloryzacji Zabytkowych Założeń Parkowych.

Zaczarowany Ogród współpracuje z wieloma znakomitymi, sprawdzonymi wykonawcami, którzy zawsze znajdują czas na realizację projektów tej firmy.

Klienci, którzy nie chcą się zajmować szukaniem odpowiednich firm mogących zrealizować konecpcję rewaloryzacji lub projekt ogrodu, mogą wybrać spośród współpracowników Zaczarowanego Ogrodu. Firma nie jest z wykonawcami powiązana kapitałowo, nie korzysta też z wynagrodzenia za pośrednictwo - może więc też zaoferować nadzór nad wykonawcą występując w imieniu inwestora.