Zaczarowany Ogród

 
 

Wszystko zaczyna się od wizji lokalnej i formalności związanych z umową. Pierwszym krokiem po tym etapie jest szczegółowe opracowanie kwerendy historycznej. W jej wyniku powstaje opracowanie dotyczące dziejów obiektu, na nie mniej niż 50 stron.

Równolegle z kwerendą prowadzona jest inwentaryzacja. Opracowanie inwentaryzacji pozwala na usunięcie roślin nie stanowiących elementów zabytkowego parku (samosiewy, odrosty, chwasty) w mocy prawa a także działania sanitarne na bezcennych często okazach drzew i krzewów.

Gospodarka drzewostanem, dendrochronologia i analiza kompozycyjna, często też analiza przekopów terenowych i sondowania gruntu (pod nadzorem współpracującego z firmą archeologa), to kolejne elementy prac badawczych, których wyniki opisywane są w opracowaniu składającym się na projekt rewaloryzacji.

Ostatnim, nic nie mniej ważnym od poprzednich etapem prac jest ustalenie zakresu adaptacji (nowoczesne funkcje, potrzeby inwestora) i zakresu zmian na które zgodę wyrazi konserwator zabytków - rewaloryzacja musi spełniać odpowiednie kryteria.

Proces opracowywania projektu rewaloryzacji trwa około pół roku (wiele zależy między innymi od pogody - wiele prac prowadzi się w parku). Jego koszty zależą od bardzo wielu czynników: wielkości parku i stopnia pracochłonności inwentaryzacji, kosztu materiałów archiwalnych koniecznych do przygotowania opracowania, skali projektów branżowych (hydrotechnika, elektroenergetyka, mała architektura, drogi), ilości wydruków, kosztów związanych z odległością od siedziby firmy, liczbą wizyt i konsultacji i szeregu innych.

Po odebraniu projektu, można przystąpić do jego realizacji...

REALIZACJE (wybrane)
Orłowo k. Inowrocławia 2005 - 2007
Prażmów k. Piaseczna 2006
Wierzbiczany k. Inowrocławia 2005 - 2006
Grzmiąca k. Warszawy 2006
Kołuda Mała k. Inowrocławia 2006 - 2008
Szadłowice k. Inowrocławia 2007
Brzeźno k. Ostrołęki 2007 - 2008
Park Kombatantów w Warszawie 2006 - 2007
Otoczenie Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach 2008
Olszanka k. Wyszkowa 2008
Pepłowo k. Płocka 2008 - 2010
Wirydarze klasztorne w Ostrołęce 2009 - 2010
Piotrkowice k. Inowrocławia 2009 - 2010
Pęcice k. Pruszkowa 2010
Wirydarze i zieleń w otoczeniu Klasztoru Św. Anny w Świętej Annie 2011INSPIRACJE

St. Michael’s Mount, Kornwalia, UK

Pieskowa Skała k. Krakowa

Johann Laras, projekt parku w Jankowie
Inspiracje w literaturze przedmiotu
G.Ciołek: Ogrody Polskie (1954)
E.Jankowski: Ogród przy dworze wiejskim (1897)
Th.Dietner: Schmidlin’s Gartenbuch (1892)
Ważne strony
www.iflaonline.org
www.polskiedrzewa.pl
www.kobidz.plhttp://www.stmichaelsmount.co.uk/http://www.stmichaelsmount.co.uk/http://www.pieskowaskala.pl/http://www.pieskowaskala.pl/http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Larasshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Larasshttp://www.iflaonline.orghttp://www.polskiedrzewa.plhttp://www.kobidz.plshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8

Praca nad projektem rewaloryzacji