Zaczarowany Ogród

 
 
 1. wizja lokalna z pomiarami terenu (powierzchnia, różnice wysokości, zagłębienia, skarpy itp.)

 2. wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego działki (w razie potrzeby, inwentaryzacja zieleni istniejącej)

 3. wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmujące koncepcje ukształtowania terenu z koncepcją doboru roślinnego oraz koncepcje ciągów komunikacyjnych (chodniki, podjazdy przydomowe, tarasy ogrodowe, ścieżki i schody terenowe, murki kamienne, trejaże i pergole drewniane a także wiaty garażowe i wszelkiego rodzaju altany ogrodowe)

 4. po konsultacjach z inwestorem powstaje projekt obejmujący ukształtowanie terenu, dobór gatunkowy roślinności, ciągi komunikacyjne, ewentualne elementy wodne, a także rozplanowanie systemów nawadniania i odwadniania oraz instalacji elektrycznych.

Projektowanie ogrodów

REALIZACJE (wybrane)

 1. PunktorKraków Bronowice – ogród przydomowy – projekt i realizacja– 2003 – 2004r

 2. Punktor Warszawa Sadyba - ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2004r

 3. Punktor Kraków Rząska – ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2004r

 4. Punktor Warszawa Imielin - ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2004r

 5. Punktor Warszawa Imielin - ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2004r

 6. Punktor Warszawa Imielin - ogród przydomowy – projekt i realizacja oraz pielęgnacja – 2005 - 2009r

 7. Punktor Piaseczno k. Warszawy - ogród przydomowy – projekt i realizacja oraz pielęgnacja – 2006 - 2009r

 8. Punktor Warszawa Plac Trzech Krzyży – ogród przy restauracji – projekt i realizacja oraz pielęgnacja – 2005r

 9. Punktor Warszawa Śródmieście – ogród przy restauracji – projekt i realizacja – 2006r

 10. Punktor Warszawa Wilanów – ogród przy restauracji – projekt i realizacja oraz pielęgnacja – 2006r

 11. Punktor Warszawa Nowy Świat – ogród przy restauracji – projekt i realizacja – 2006r

 12. Punktor Warszawa Wola – ogród przy restauracji – projekt – 2006r

 13. Punktor Kępiaste k. Warszawy- ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2006r

 14. Punktor Babice Stare k. Warszawy - ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2006-2007r

 15. Punktor Babice Stare k. Warszawy - ogród przydomowy – projekt – 2007r

 16. Punktor Warszawa Praga – zieleń osiedlowa – projekt i nadzór nad realizacją – 2006r

 17. Punktor Konstancin Jeziorna k. Warszawy– ogród przydomowy – projekt i realizacja – 2006-2007r

 18. Punktor Konstancin Jeziorna k. Warszawy – ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2006-2010r

 19. Punktor Piła Centrum Handlowe – zieleń publiczna – projekt i nadzór nad realizacją – 2007-2008r

 20. Punktor Warszawa Ochota - zieleń osiedlowa – inwentaryzacja, gospodarka drzewostanem , nasadzenia kompensacyjne – 2007-2008r

 21. Punktor Nowa Iwiczna k. Piaseczna – ogród przydomowy – projekt – 2008r

 22. Punktor Warszawa Marki – ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2008r

 23. Punktor Warszawa Marki – ogród na tarasie – projekt i nadzór nad realizacją – 2008r

 24. Punktor Warszawa Białołęka – zieleń publiczna – projekt i nadzór nad realizacją – 2008-2009r

 25. Punktor Klaudyn k. Warszawy– ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2008-2009r

 26. Punktor Klaudyn k. Warszawy – ogrodzenie – projekt i nadzór nad realizacją – 2008r

 27. Punktor Klaudyn k. Warszawy– ogrodzenie – projekt i nadzór nad realizacją – 2009r

 28. Punktor Warszawa Boernerowo - ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2008-2009r

 29. Punktor Czarnów k. Konstancina Jeziornej - ogród przydomowy – projekt i nadzór nad realizacją – 2009r

 30. Punktor Wilcza Góra k. Piaseczna- ogród przydomowy – projekt – 2009r

 31. Punktor Sobienie Jeziory – zieleń publiczna – projekt i nadzór nad realizacją – 2009r